Cân tự động

  • Các loại cân đóng bao tư động từ 1-10 kg
  • Các loại cân đóng bao từ 20-50 kg
  • Phù hợp cho ngành chế biến thóc, gạo, thóc giống, thức ăn chăn nuôi,…
  • Đầu cân tích hợp của Hàn Quốc, độ chính xác cao.