Hệ thống Si lô chứa ngũ cốc
Hệ thống Si lô chứa ngũ cốc

Sản phẩm do hãng Silos Cordoba (Tây ban nha) chế tạo. dung tích 500 tấn/quả,...
(more)

Tới website