Máy xay và xát gạo Mini VSRH1562E
Máy xay và xát gạo Mini VSRH1562E

Do hãng Kanryu (Nhật bản) chế tạo. Phương thức tách vỏ trấu bằng...
(more)

Tới website
Máy lau bóng gạo XPF-50
Máy lau bóng gạo XPF-50

Do hãng Yamamoto (Nhật bản) chế tạo Tỷ lệ thu hồi cao Nhiệt độ...
(more)

Tới website
Sàng tách thóc SE -500
Sàng tách thóc SE -500

Do hãng Yamamoto (Nhật bản) chế tạo. Có thể điều chỉnh cả theo...
(more)

Tới website
Sàng tách tấm SF – 301
Sàng tách tấm SF – 301

Do hãng Yamamoto (Nhật bản) chế tạo. Chuyển động sàng theo 2 chiều Kich...
(more)

Tới website
Máy xát trắng XPA – 25
Máy xát trắng XPA – 25

Do hãng Yamamoto (Nhật bản) chế tạo Năng suất cao Cấu trúc mới...
(more)

Tới website
Máy xay ( Máy bóc vỏ ) YSA -100
Máy xay ( Máy bóc vỏ ) YSA -100

Máy xay (bóc vỏ) YSA- 100 do hãng Yamamoto (Nhật bản) chế tạo Máy...
(more)

Tới website
Máy tách sạn CSP – 502
Máy tách sạn CSP – 502

Hệ thống tách sạn 2 cấp, đảm bảo lượng gạo lứt lẫn trong...
(more)

Tới website