Sàng tách tấm SF – 301

Do hãng Yamamoto (Nhật bản) chế tạo.

  • Chuyển động sàng theo 2 chiều
  • Kich thước nhỏ gọn
  • Điều chỉnh đầu ra trực tiếp
  • Dễ dàng bảo dưỡng, sửa chữa