Sàng tách thóc SE -500

Do hãng Yamamoto (Nhật bản) chế tạo.

  • Có thể điều chỉnh cả theo chiều dọc và chiều ngang
  • Chỉ cần 1 lần chỉnh cho cả 2 bộ sàng
  • Hiệu suất hoạt động ổn định