Lò đốt trấu tự động

Do SH GROUP chế tạo sử dụng công nghệ mới nhất. Sử dụng hệ thống calorife cho phép tạo khí sấy sạch đảm bảo màu sắc và hương vị tự nhiên cho sản phẩm.

Sản phẩm có hiệu suất cao, tiết kiệm nhiên liệu.