Máy sấy vỉ ngang SHS

Máy sấy vỉ ngang có hệ thống vào thóc và ra thóc tự động

  • Năng suất 60 tấn-100 tấn/mẻ
  • Mức độ cơ giới hóa cao
  • Vốn đầu tư ban đầu thấp
  • Hệ thống cấp nhiệt tự động
  • Xe rùa chía thóc vào các bin sấy
  • Vít tải trang thóc/ra thóc điều khiển từ xa