Máy tách màu Taiho

Là một trong các hãng chế tạo máy tách màu lớn nhất của Trung Quốc tại tỉnh An Huy, Trung Quốc.

Có sẵn các loại máy 5 máng, 7 máng, 10 máng, 12 máng, 16 máng.