Tầm nhìn: Mục tiêu của chúng tôi là trở thành nhà cung cấp các thiết bị chế biến thóc gạo và nông sản hàng đầu Việt nam

Sứ mệnh: 

  • Mang công nghệ mới, hiện đại về cho ngành chế biến thóc gạo và nông sản Việt
  • Góp phần nâng cao Giá trị gia tăng cho thóc gạo và nông sản Việt
  • Đưa ra các giải pháp giúp cắt giảm chi phí, nâng cao hiệu quả cho nhà chế biến nông sản Việt