Giải thưởng:

  • SH GROUP đã được Bộ Nông nghiệp và PTNT trao Giải thưởng “ Bông lúa vàng”.

 

  • Năm 2015, SH GROUP được Ngân hàng Thế giới (WORLD BANK) và Bộ Nông nghiệp và PTNT chọn làm đối tác triển khai Dự án nâng cao năng lực cạnh tranh cho nông nghiệp Việt nam.