Hàn Quốc mua dự trữ 350.000 tấn gạo

Ngày 15/9/2021, Thông tấn xã Hàn Quốc Yon- hap cho biết Bộ nông nghiệp, lương thực và nông thôn nước này có kế hoạch mua 350.000 tấn gạo vụ mùa năm nay để dự trữ và đưa ra thị trường khi cần.

Theo kế hoạch này, cho đến cuối tháng 12, chính phủ Hàn Quốc sẽ mua 240.000 tấn gạo đóng bao cùng với 100.000 tấn thóc. Một lô 10.000 tấn gạo khác cũng sẽ được mua cho Chương trình dự trữ gạo khẩn cấp Asean+ 3 (bao gồm các nước Asean + Trung Quốc, Nhật bản, Hàn Quốc). Tổng lượng gạo mua dự trữ tăng chút ít so với 332.000 tấn năm ngoái.

Hàn Quốc sẽ mua gạo với giá trung bình thị trường tính từ 5/10 đến 25/12. Chính phủ sẽ thanh toán trước 30.000 won (25 USD)/bao 40 kg và thanh toán nốt phần còn lại vào cuối năm 2021.

Năm 2020, Bộ Nông nghiệp, lương thực và nông thôn Hàn Quốc đã trả 75.140 won/bao 40 kg.

Lượng gạo thu mua cũng bao gồm 5.000 tấn gạo hữu cơ (sẽ được test dư lượng thuốc BVTV sau khi thanh toán với giá rất cao).

Tin Liên Quan