SH GROUP đã và đang triển khai nhiều dự án lớn

  • Dây chuyền sấy thóc, công suất 150 tấn/ngày. Khách hàng: Công ty XNK Tường Lân. Địa điểm: Thị trấn Trai Trang, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên.
  • Dây chuyền sấy thóc, công suất 300 tấn/ngày. Khách hàng: Tập đoàn Lasuco. Địa điểm: Thị trấn Vạn Hà, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa
  • Dây chuyền sấy thóc, công suất: 60 tấn/ngày. Khách hàng: Công ty TNHH Hạnh Liên. Địa điểm: Khu Công nghiệp Vũ Thư, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình
  • Dây chuyền sấy thóc, công suất: 100 tấn/ngày. Khách hàng: Công ty TNHH Hưng Cúc. Địa điểm: Thị Trấn Đông Hưng, tỉnh Thái Bình
  • Dây chuyền xay xát gạo, công suất 5 tấn/giờ. Khách hàng: Tập đoàn Lasuco Địa điểm: Thị trấn Vạn Hà, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa
  • Dây chuyền Sấy lúa vỉ ngang, công suất 120 tấn/ngày. Khách hàng: Trung tâm phát triển Nông nghiệp Hà nội
  • Dây chuyền sấy thóc, công suất 100 tấn/ngày. Khách hàng: Công ty Giống cây trồng Cường Tân. Địa chỉ: Trực Hùng, huyện Trực Ninh, Nam Định.
  • Dây chuyền chế biến sữa gạo lứt, công suất 100.000 lít/ngày. Khách hàng: Tập đoàn Lasuco. Địa điểm: Thị trấn Lam Sơn, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa

Tin Liên Quan